مراحل باز کردن مغازه در ترکیه

برای شروع فعالیت تجاری در هر زمینه ای از جمله راه اندازی مغازه ، رستوران ، کافی شاپ در مرحله اول باید شرکتی در این زمینه ثبت کنید سپس اقدام به خرید یا اجاره مکانی مناسب برای شروع فعالیت خود کنید قیمت خرید مغازه در ترکیه و قیمت اجاره مغازه در ترکیه در شهرهای مختلف متغیر است . قیمت مغازه در آنتالیا و آلانیا با توجه به جمعیت و کشش بازار بسیار کمتر از قیمت مغازه در استانبول میباشد .

مراحل باز کردن مغازه در ترکیه به شرح زیر می باشد :

متقاضی باید محلی برای شرکت خود مشخص کند

متقاضی باید از وزارت کار ترکیه مجور کار بگیرد

متقاضی بر اساس آدرس محل اقامت خود باید یک شماره مالیاتی بگیرد

متقاضی برای ثبت شرکت خود باید به اداره مالیات مراجعه کند و گواهینامه ثبت شرکت دریافت کند و اظهار نامه مالیاتی به ثبت برساند

متقاضی باید درخواست خود را به سازمان بازرگانی شهر خود ارائه کند

متقاضی باید شرکت خود را در سازمان بازرگانی به ثبت برساند و ثبت شرکت خود را در روزنامه تجاری چاپ کند

متقاضی برای تسلیم مدارک مورد نیاز را که به شرح ذیل می باشد باید به شهرداری مراجعه کند و در صورتی که آن شهر ، شهرداری نداشت به فرمانداری آن شهر مراجعه کند :

گواهی ثبت مالیاتی

اجاره نامه محل شرکت

لیست کسانی که حق امضاء دارند (در بعضی موارد این لیست باید به تایید دفاتر رسمی برسد)

روزنامه تجاری

فرم اظهار نامه
تاییدیه امنیتی برای جلوگیری از آتش سوزی که باید از شهرداری گرفته شود

معرفی یک حسابدار در ترکیه برای کارفرما اجباری است و کلیه کارهای ثبت شرکت شما را حسابدار شرکت با حداقل هزینه میتواند انجام دهد . هزینه ثبت شرکت در ترکیه در حدود ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ لیر ترکیه میباشد . مدت زمان ثبت شرکت در ترکیه از ۳ روز تا ۱ هفته میباشد.

اقساطی
تخفیف دار


© 2010-2024 Antalya Estate, All rights reserved.

WhatsApp chat
سوال دارید؟