مراحل کلی خرید ملک در ترکیه

مراحل خرید ملک در ترکیه

برای خرید رسمی ملک در ترکیه در مرحله اول پس ازبازدید از املاک ، بررسی (سند، پایان کار و موارد دیگر) و پسندیدن ملک قرارداد اولیه ﴿قولنامه﴾ در املاک نوشته شده و به امضای طرفین قرارداد می رسد.


در این مرحله مبلغی از قرارداد ( ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو ) توسط خریدار به فروشنده داده میشود.


پس از این مرحله شرکت املاک موظف است به اداره ثبت اسناد و املاک رجوع کرده و جهت فروش ملک پرونده جدید باز کند.


معمولا پس از آماده شدن مدارک انتقال ملک ، در اداره ثبت اسناد و املاک ترکیه ، به مالک یک پیامک ارسال شده و تاریخ امضا و انتقال سند را در آن مشخص می نمایند.

در تاریخ مشخص شده مالک به همراه خریدار به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و پس از دریافت مابقی پول اقدام به امضای مدارک ، در حضور مامور اداره ثبت و مترجم رسمی فارسی زبان کرده و به این صورت انتقال ملک انجام می گیرد.﴿برای خارجیانی که به زبان ترکی تسلط ندارند حضور مترجم رسمی و مورد تایید اداره ثبت اسناد الزامی است﴾ .

مدارک مترجم در روز اول مراجعه مالک و خریدار به اداره ثبت اسناد و املاک می بایست در پرونده قرار گیرد.


پس از امضا ، سند اصلی توسط خریدار در همان روز دریافت می گردد.


پس از دریافت سند می توانید برای اقامت ترکیه اقدام کنید.اگر ملک به صورت وکالت نامه ای خریداری می شود نیز اصل وکالت نامه به همراه ترجمه به تائید سفارت ترکیه در ایران رسیده و می بایست از روز ارائه درخواست در پرونده قرار بگیرد.

مدارک لازم برای خرید خانه در ترکیه در زمان ارائه درخواست به اداره ثبت اسناد و املاک از طرف خریدار :

1- ۲ قطعه عکس پاسپورتی

2- شماره مالیاتی ترکیه که از اداره مالیات ترکیه دریافت می شود.

2- اصل و ترجمه تائید شده پاسپورت خریدار و یا خریداران

3- ارائه مدارک مترجم رسمی که از خود مترجم دریافت می گردد.

4- ارائه اصل و ترجمه تائید شده وکالت نامه (در صورت خرید وکالتی)اقامت ترکیه با خرید خانه←←←

اقساطی
تخفیف دار


© 2010-2024 Antalya Estate, All rights reserved.

WhatsApp chat
سوال دارید؟